Wat als ik langer dan 2 jaar ziek word?

CommonEasy maakt het makkelijk om met je netwerk arbeidsongeschiktheid op te vangen. Nu kan dat alleen voor een periode van maximaal 2 jaar. Het doel is om op termijn ook langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen. Dit is naar schatting haalbaar bij meer dan 3.000 leden. 

Een oplossing
Als je nu gedekt wilt worden voor een periode langer dan 2 jaar dan is een combinatie met een normale verzekering de beste oplossing. Kortdurende arbeidsongeschiktheid vang je op met CommonEasy en langdurige arbeidsongeschiktheid met een verzekering.

langdurig_aov

Voor de verzekering neem je een wachttijd van 2 jaar in de polis op. Je krijgt van de verzekering een korting op de premie doordat je zelf een groter deel van het risico draagt. Dit is te vergelijken met wat je al kent van een hoger eigen risico nemen op de zorgverzekering.

De verzekeraar kan je een korting geven omdat een burn-out of psychische klachten vaak de oorzaak zijn van kortdurende arbeidsongeschiktheid. Deze oorzaken zijn voor een verzekeraar moeilijker te controleren. Daarnaast komt kortdurende arbeidsongeschiktheid veel vaker voor dan langdurige arbeidsongeschiktheid.

Toekomst
Met het model van CommonEasy kun je ook langdurige arbeidsongeschiktheid opvangen. CommonEasy is socialer en betaalbaarder dan de huidige manier van verzekeren, juist op grotere schaal. Voor de mensen die behoefte hebben aan een backup voor langdurige arbeidsongeschiktheid zijn we bezig met een structurele oplossing. Om grote risico’s te dragen zijn in eerste instantie meer gebruikers nodig in het CommonEasy-netwerk. Om onderlinge bijdragen over een periode van tientallen jaren te garanderen moeten we daarnaast een aantal juridische stappen maken.

Alternatief
Een aantal gebruikers hebben ons gevraagd om advies te geven voor een verzekering. Het voelt voor ons niet goed om hier advies over te geven omdat we onafhankelijk willen blijven van verzekeraars. We willen dus niet de indruk wekken, door 1 verzekeraar specifiek te noemen, dat we partijdig zijn. We hopen dat je deze beslissing begrijpt en respecteert.

Was dit nuttig?

Kan ik mijn dekking altijd wijzigen, ook als er iemand ziek is?

Deelnemers kunnen op elk moment hun backupinstellingen wijzigen. Nieuwe instellingen of wijzigingen van het backup gaan binnen 1 week in. Dit doen we om valsspelen te gaan.

Dat wil zeggen dat bij het berekenen van een schadevergoeding de laatste instellingen van minstens 1 week oud gebruikt worden. Uit deze instellingen volgt een bijdrage aan de vergoeding. Deze bijdrage blijft gedurende de periode dat iemand ziek is ongewijzigd. Zo weten we dat we op elkaar kunnen rekenen als iemand hulp nodig heeft.

Was dit nuttig?

Wat zijn de inleg, abonnementskosten, wenselijk saldo en overschot?

Inleg
Als je een backup instelt dan moet je maandelijks een spaarbedrag inleggen in je Wallet. De grootte van de inleg is altijd een bepaald percentage van de wenselijke dekking. De inleg dient uitsluitend als borg zodat jij kan bijdragen aan vergoedingen voor je connecties. Deze inleg bouwt zich op als een persoonlijk saldo welke je terug kan krijgen bij opzegging van de deelname aan CommonEasy.

Abonnementskosten
Naast de inleg betaal je een vergoeding aan CommonEasy voor het gebruik van het platform. Van deze kosten worden de ontwikkelingskosten van het platform, de administratie en de bankkosten gedekt. Deze kosten betaal je dus alleen als je ook een backup hebt ingesteld. De abonnementskosten variëren per backup.

De hoogte van de inleg en de abonnementskosten worden altijd voor het bevestigen van een backup gecommuniceerd.

Wenselijk saldo en overschot
Voor elk backup is een bepaald wenselijk saldo nodig. De hoogte hiervan is afhankelijk van je wenselijke dekking. Als elke deelnemer op CommonEasy het wenselijk saldo bereikt heeft dan weten we dat er genoeg spaargeld aanwezig is om een mini apocalyps op te vangen. Een groter saldo opbouwen mag, maar is niet noodzakelijk. Het overschot op je wenselijk saldo kan je op elk moment terug laten storten. CommonEasy stort het overschot terug op hetzelfde bankrekeningnummer dat gebruikt wordt om de maandelijkse betalingen mee te verrichten. Wij vragen de Deelnemer per e-mail om de uitbetaling te autoriseren.

Was dit nuttig?

Hoe kan ik een backup instellen en wijzigen?

Op de backuppagina kun je een backup instellen.

Je backupinstellingen bestaan altijd uit je wenselijke dekking en de maximale bijdrage per cirkel. Je wenselijke dekking bepaalt het bedrag dat jij maandelijks moet inleggen in je wallet. De maximale bijdrage bepaalt hoeveel jij maximaal wilt bijdragen aan één schadegeval van een andere deelnemer in die cirkel. De maximale bijdragen per cirkel wordt automatisch uitgerekend indien een deelnemer een vooraf samengesteld pakket kiest. Door het flexibele pakket te kiezen kan een deelnemer zelf de maximale bijdragen instellen.

De maximale bijdrage is wederkerig. Dat betekent dat het laagste bedrag tussen jou en je connectie bepaald voor welk bedrag jullie elkaar kunnen helpen. De dekking komt tot stand door al deze wederkerige bijdragen bij elkaar op te tellen.

Deelnemers kunnen op elk moment hun backupinstellingen wijzigen. Nieuwe instellingen of wijzigingen van het backup gaan binnen 1 week in. Dat wil zeggen dat bij het berekenen van een schadevergoeding de laatste instellingen van minstens 1 week oud gebruikt worden.

Was dit nuttig?

Wordt alles vergoed als ik een situatie indien voor mijn gadget?

Bij het instellen van je backup geef jij je wenselijke dekking en een maximale bijdrage aan een ander in je cirkels op. Bij een backup voor gadgets is je wenselijke dekking het totale bedrag aan vergoedingen dat jij per half jaar van je netwerk kan ontvangen. We kijken altijd naar het totaal ontvangen vergoedingen van de afgelopen zes maanden om te kijken of jij je dekking niet al overschreden hebt. De vergoeding is nooit hoger dan de schade zelf of dan je dekking. Hieronder zie je twee situaties.

Schade kleiner dan dekking
Vergoeding bij schade groter dan dekking.

Op basis van deze maximale bijdrage komt een dekking tot stand. Bij het berekenen van de dekking van je situatie gebruiken wij altijd instellingen die minstens zeven dagen geleden gemaakt zijn. 

Was dit nuttig?

Kan iemand misbruik van CommonEasy maken?

Die kans bestaat helaas altijd, maar CommonEasy minimaliseert de kans hierop met een aantal factoren:

  • Sociale controle: iedereen in het netwerk wordt door iemand gekend en vertrouwt. Dit is je vertrouwde eerste cirkel. Ga alleen een connectie met mensen aan als je diegene kent en vertrouwt.
  • De kracht van het netwerk: Jij verzekert jezelf met je netwerk, en niet met een traditionele verzekeraar. Dit zorgt voor meer betrokkenheid!
  • Bezwaar indienen op een situatie: Wordt er een situatie ingediend en vertrouw je de zaak niet? Dan kun je bezwaar indienen en gaat CommonEasy opvolgen. Meer informatie daarover vind je hier.
  • Bezwaar op jouw situatie: CommonEasy onderzoekt beide kanten van het verhaal en betrekt indien nodig een onafhankelijk expert bij de situatie om deze goed op te lossen. Meer informatie vind je hier.

 

 

Was dit nuttig?

Hoe kan ik mijn dekking verhogen?

De beste manier om je dekking te verhogen is door meer mensen toe te voegen aan je eerste cirkel. Want met meer mensen in je netwerk kun je grotere situaties opvangen en help je elkaar automatisch met kleinere bedragen.

Ook als je dekking al hoog genoeg is heeft het zin om je netwerk te vergroten. Per situatie ben je dan namelijk minder geld kwijt aan je bijdrage. Bij het groeien van je netwerk stellen wij automatisch je maximale bijdragen naar beneden aan. 

Een andere manier om je dekking te verhogen is om de maximale bijdrages aan je cirkels te verhogen.

Was dit nuttig?

Hoe berekenen wij de maandelijkse inleg en het wenselijk saldo?

CommonEasy berekent de maandelijkse inleg op basis van het risico dat je voor een bepaald backup loopt. Bij arbeidsongeschiktheid kijken we voornamelijk naar ziekteverzuimcijfers van zelfstandigen en bij Gadgets kijken we naar de frequentie van schade.

Dit onderzoeken we continu vanuit verschillende bronnen: data van TNO en CBS 2, data van schadeherstellers, data van het Broodfonds, huidige verzekeringspremies en uit eigen data. Om elkaar effectief te kunnen helpen berekenen we een ruime inleg voor jouw reserve. 

Was dit nuttig?